Jaarrekening 2019

Baten en Lasten

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Volgens BBV-artikel 28, lid d moet in de toelichting op de baten en lasten een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de

reserves worden opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen

Primitieve begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Realisatie 2019

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Reserve accommodatiebeleid

0

0

0

0

0

0

15.000

0

15.000

Reserve verkoopsom HNG

0

121.284

-121.284

0

121.284

-121.284

0

121.284

-121.284

subtotaal reserves

0

121.284

-121.284

0

121.284

-121.284

15.000

121.284

-106.284

Afschrijvingsreserves

Nieuwbouw gemeentehuis

0

224.370

-224.370

0

224.370

-224.370

0

217.945

-217.945

Nieuwbouw gemeentewerf

0

25.122

-25.122

0

25.122

-25.122

0

25.122

-25.122

Aanpassingen gemeentehuis

0

0

0

0

0

0

0

6.425

-6.425

Voorzieningencluster Beek

0

72.377

-72.377

0

72.377

-72.377

0

72.638

-72.638

Herinrichting Oranjeplein

0

16.463

-16.463

0

16.463

-16.463

0

0

Nieuwbouw Commanderij College

0

92.405

-92.405

0

92.405

-92.405

0

92.405

-92.405

Riolering Bosscheweg BD

0

1.167

-1.167

0

1.167

-1.167

0

1.167

-1.167

Nieuwbouw De Raagten (Donk)

0

53.348

-53.348

0

53.348

-53.348

0

53.348

-53.348

VZ cluster Lieshout

0

67.827

-67.827

0

67.827

-67.827

0

0

0

Dorpshuis Lieshout

0

0

0

0

0

0

0

33.389

-33.389

BS Fontein

0

0

0

0

0

0

0

34.616

-34.616

BS de Heindert/Driehoek;VZ cluster AR

0

106.730

-106.730

0

106.730

-106.730

0

106.730

-106.730

Verbouwing Buurthuis Mariahout

0

2.453

-2.453

0

2.453

-2.453

0

2.454

-2.454

Uitbreiding Commanderij College schoolwoningen

0

63.250

-63.250

0

63.250

-63.250

0

54.873

-54.873

Aanpassing MFC De Dreef

0

40.650

-40.650

0

40.650

-40.650

0

40.650

-40.650

Nieuwbouw Sporthal Dn Ekker

0

46.806

-46.806

0

46.806

-46.806

0

55.984

-55.984

Aanpassing/uitbr Ontmoetingscentrum BD

0

13.250

-13.250

0

13.250

-13.250

0

13.250

-13.250

subtotaal afschrijvingsreserves

0

826.218

-826.218

0

826.218

-826.218

0

810.996

-810.996

Totaal

0

947.502

-947.502

0

947.502

-947.502

15.000

932.280

-917.280

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15