Jaarrekening 2019

Bestuurlijke informatie

Gemeenteraad per 31 december 2019

Partij

Zetels

Tijssen, M.H.A. (Ronnie), fractievoorzitter
Maas, W.H.P.M. (Willie)
Brouwers, A.M. (Toon)
Groot, A.A.H.G. de (Arian)
Berkmortel, R.A.G. van den (Ron)
Maas, N.R. (Noek)
Dijk, W.G.M. van (Wim)
Wijdeven, A.G.M. van de (Ton)
Hendriks, J.B.J.A.M. (Jan)

PNL

9

Bree, H.M.M. van (Rick), fractievoorzitter
Gruijters, J.P.H. (Jos)
Schaijk, V.T.J.A. (Veerle)
Verhoeven, N.A.J.M. (Nicole)

De Werkgroep

4

Verschuren, J.C.M. (Ron), fractievoorzitter
Brouwers, J.J.M. (Jordy)
Zeeland, F.P.A.C. van (Frans)

ABL

3

Heijden, M.J.T. van der (Marcel), fractievoorzitter
Van der Aa, A.P.H. (Albèr)

CDA

2

Strijbosch, J.H. (Hans), fractievoorzitter

PvdA

1

Totaal aantal

19

College van B&W per 31 december 2019

Partij

Functie

Meijden, F.L.J. van der (Frank)
Portefeuille Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Dienstverlening
Inkoop- en aanbesteding
I&A, Communicatie en voorlichting,
Regionale samenwerking MRE (AB-lid) Brandweer
Bezwaar en beroep
Klokkenluiderszaken
Handhavingszaken

Burgemeester

Buter, G.T. (Greet) (4e loco burgemeester)
Portefeuille Werk & Inkomen
Participatiewet
Statushouders
Inburgering
Minimabeleid
P&O
Woningbouw locatiestudie Aarle-Rixtel
Accommodatiebeleid
Bibliotheek
Financiën (incl. belastingen en grondzaken)

PvdA

Wethouder

Slaets-Sonneveldt, M.C. (Monika)
(2e loco burgemeester)
Portefeuille Inwonerparticipatie
Inwonersparticipatie
Dorpsraden
WMO/ouderenbeleid
Jongerenparticipatie
Welzijn
Sport
Natuur en Landschap
Kunst en cultuur
Beheer Openbare Werken (incl. water)

ABL

Wethouder

Meulensteen, A.J.L. (Tonny)
(3e loco burgemeester)
Portefeuille Ruimte en economie
Ruimtelijke ordening
Visie buitengebied
Volkshuisvesting
Economische zaken (incl. kermissen en markten)
Mobiliteitsagenda
Dierenwelzijn

CDA

Wethouder

Briels, J.H.C.M. (Joan) (1e loco burgemeester)
Portefeuille Jeugd, duurzaamheid, omgevingswet, toerisme en recreatie
Jeugdzorg
Onderwijs
Toerisme en Recreatie (incl. Blauwe Poort en Waterboulevard)
Duurzaamheid
Omgevingswet
Volksgezondheid
Klimaatadopties
Afvalverwerking
Verkeer en Vervoer
Beheer van gemeentelijke gebouwen
Facilitaire zaken

De Werkgroep

Wethouder

J.W.M. van de Ven (Jolanda)
Adviseur college/algemeen directeur ambt. organisatie

Secretaris

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15