Jaarrekening 2019

Baten en Lasten

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

Artikel 25 en 28 van BBV schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor

onvoorzien'. In de primitieve begroting is op de algemene dekkingsmiddelen een gemeentebreed bedrag ter grootte

van € 60.000 opgenomen voor onvoorzien. Dit bedrag is als volgt ingezet:

Nr.

Begrotingswijziging

Bedrag begroot onvoorzien

Primitief

60.000

5

1e Financiële bijstelling 2019

-63.759

14

1e Tussentijdse rapportage 2019 en Kadernota 2020

27.797

19

2e Tussentijdse rapportage 2019

-24.038

€ -

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15