Jaarrekening 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is onderverdeeld in twee subparagrafen:

  • Subparagraaf 4.5.1 beschrijft de bedrijfsvoering in algehele zin, conform voorschriften BBV.
  • Subparagraaf 4.5.2 is voor het eerst opgenomen in deze programmaverantwoording 2018. In

  dit onderdeel wordt verantwoording afgelegd ten aanzien van informatiebeveiliging.  

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15