Jaarrekening 2019

Bijlagen

Staat Personele capaciteit

Organisatie eenheid

rekening 2018

begroting 2019

rekening 2019

formatie

loonsom

formatie

loonsom

formatie

loonsom

(x € 1.000)

(x € 1.000)

(x € 1.000)

Bestuur:

Leden van de raad

19,00

225

19,00

228

19,00

263

geraamde vaste onkostenvergoeding raadsleden

41

geraamde loonsomstijging raadsleden

5

burgemeester

1,00

134

1,00

132

1,00

139

wethouders

3,50

294

3,50

316

3,05

297

geraamde onkostenvergoedingen collegeleden

20

geraamde loonsomstijging collegeleden

12

Subtotaal Bestuur

23,50

653

23,50

754

23,05

699

Formatief personeel secretarie:

Raadsgriffie

1,61

136

1,61

137

1,61

139

Gemeentesecretaris

1,00

125

1,00

127

1,00

81

Staf

1,00

9

1,00

99

1,00

110

Afdeling Omgevingsbeheer

30,25

2.051

30,25

2.007

31,56

2.029

Afdeling Dienstverlening en Informatie

27,39

1.459

27,39

1.801

24,87

1.537

Afdeling Bedrijfsvoering

19,62

1.254

19,62

1.376

20,68

1.390

Afdeling Beleid en Projecten

22,33

1.633

22,33

1.763

22,97

1.659

bijgestelde loonsomkosten

-68

geraamde loonsomstijging personeel

197

Subtotaal Formatief personeel secretarie

103,20

6.667

103,20

7.439

103,69

6.945

Overig personeel secretarie:

Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

6

6

5

Deurwaarder

8

Subtotaal Overig personeel

0,00

14

0,00

6

0,00

5

Voormalig personeel/collegeleden:

wachtgelden voormalige burgemeester/wethouders

55

64

95

pensioenen voormalige wethouders

65

65

voormalig personeel

11

0

0

Subtotaal Voormalig bestuur/personeel

0,00

131

0,00

64

0,00

160

Totaal generaal

126,70

7.465

126,70

8.263

126,74

7.809

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15