Jaarrekening 2019

Financiële recapitulatie

Programmaplan

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma

1

Burger en bestuur

4.627

5.697

-1.070

4.231

5.853

-1.623

4.087

6.256

-2.169

2

Veiligheid

54

1.686

-1.633

73

1.643

-1.570

76

1.658

-1.583

3

Woon- en leefklimaat

968

6.636

-5.668

968

7.232

-6.264

1.204

7.615

-6.411

4

Economie en werkgelegenheid

3.884

8.999

-5.114

10.265

15.522

-5.257

9.920

14.783

-4.862

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

733

15.484

-14.751

1.516

16.423

-14.908

1.134

15.769

-14.635

6

Financiën en bedrijfsvoering

146

1.168

-1.022

180

-203

383

283

454

-171

Totaal programma's

10.413

39.669

-29.257

17.233

46.471

-29.238

16.704

46.535

-29.831

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

52

3

49

59

3

56

59

59

OZB woningen

2.637

2.637

2.608

2.608

2.601

2.601

OZB niet-woningen

1.606

1.606

1.657

1.657

1.675

1.675

Belastingen Overig

17

17

17

17

13

13

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

28.110

28.110

28.965

28.965

29.250

29.250

Totaal algemene dekkingsmiddelen

32.422

3

32.419

33.306

3

33.303

33.598

33.598

Ondersteuning organisatie

409

6.903

-6.494

300

6.750

-6.450

453

6.702

-6.249

Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten

43.243

46.576

-3.332

50.839

53.224

-2.385

50.755

53.237

-2.482

Toevoeging/onttrekking aan reserves

1

Burger en bestuur

491

491

491

15

476

491

15

476

2

Veiligheid

35

-35

45

-45

3

Woon- en leefklimaat

249

75

174

1.336

254

1.082

1.678

604

1.074

4

Economie en werkgelegenheid

170

170

255

914

-659

102

1.035

-933

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

543

24

520

559

663

-104

525

277

248

6

Financiën en bedrijfsvoering

1.728

500

1.228

2.726

1.863

863

3.196

2.374

822

Totaal mutaties reserves

3.182

599

2.584

5.367

3.743

1.623

5.992

4.350

1.642

Gerealiseerd resultaat

46.425

47.174

-749

56.205

56.967

-762

56.748

57.587

-840

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15