Jaarrekening 2019

Financiële recapitulatie

Samenvatting programma's

bedragen x € 1.000

Programma

Primitieve begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Rekening 2019

Afwijking

1

Burger en bestuur

lasten

5.697

5.868

6.271

-403

baten

5.118

4.722

4.578

-143

saldo

-578

-1.147

-1.693

-546

2

Veiligheid

lasten

1.686

1.679

1.704

-25

baten

54

73

76

3

saldo

-1.633

-1.605

-1.628

-23

3

Woon- en leefklimaat

lasten

6.711

7.486

8.219

-733

baten

1.218

2.304

2.882

578

saldo

-5.494

-5.182

-5.337

-155

4

Economie en werkgelegenheid

lasten

8.999

16.436

15.818

618

baten

4.054

10.520

10.022

-498

saldo

-4.944

-5.916

-5.796

120

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

lasten

15.507

17.086

16.046

1.041

baten

1.276

2.075

1.659

-416

saldo

-14.231

-15.012

-14.387

625

6

Financiën en bedrijfsvoering

lasten

8.574

8.412

9.530

-1.118

baten

34.705

36.511

37.530

1.019

saldo

26.131

28.099

28.001

-98

Totaal

lasten

47.174

56.967

57.587

-620

baten

46.425

56.205

56.748

542

saldo

-749

-762

-840

-78

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15