Jaarrekening 2019

6. Financiën en bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Gemeenschappelijke regeling

BNG Bank N.V.

Deelneming door aandelenbezit

Coöperatieve vereniging Dimpact

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Samenwerking Gemert-Bakel  -  Laarbeek

Gemeenschappelijke regeling

Stichting Bizob

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15